I/3 - Dziennik lekcyjny (11h)

Cena:37.76
Na zamówienie realizacja 15-45 dni
Do koszyka

Dziennik lekcyjny I/3 (11-godzinny) dla:

- klas IV-VIII szkoły podstawowej

- gimnazjum

- szkół ponadgimnazjalnych

- szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły (twarda oprawa)

 

Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych - str. 3

Obserwacje - str. 4

Wycieczki - str. 4 

Ważniejsze wydarzenia z życia klasy - str. 5 

Dane osobowe (PESEL*) *wypełniać fakultatywnie - str. 6 

Dane osobowe - str. 7 

Inne informacje o uczniu - str. 8 

Informacje o programach nauczania - str. 9 

Informacje o podręcznikach - str. 10 

Kontakty z rodzicami i opiekunami - str. 11 

Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - miesiąc - str. 12-100 

Realizacja programu nauczania - miesiąc - str. 13-101 

Oceny z zachowania - str. 102 

Oceny osiągnięć edukacyjnych - str. 103-127 

Zestawienie ocen za I półrocze (semestr) - str. 128 

Zestawienie ocen za I półrocze (semestr) - str. 129 

Zestawienie ocen rocznych - str. 130 

Zestawienie ocen rocznych - str. 131 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu próbnego - str. 132 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej - str. 133 

Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów - str. 134 

Uczniowie wg stanu z 20 września - str. 134 

Uczniowie wg roku urodzenia - str. 134 

Uczniowie wg nauki języków obcych - str. 134 

Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. I półrocze (semestr) - str. 135 

Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. Roczna - str. 136 

Godzinowa realizacja planu nauczania - str. 137-140 

Zestawienie obecności uczniów na zajęciach i dni  nauki szkolnej - str. 141 

Zestawienie frekwencji za...półrocze (semestr) - str. 142 

Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr) - str. 143 

Informacje o zachowaniu uczniów - str. 144-150 

Notatki - str. 151 - 156

 

Cena netto 30,70 zł

I/3 - Dziennik lekcyjny (11h) - Galeria 4

  
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com