I/13 - Dziennik zajęć branżowa szkoła I stopnia

Cena:34.07
1-7 dni
Do koszyka

Oprawa twarda, 132 strony.

 

Wybrany program nauczania i podręczniki do nauczania.

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

Obserwacje.

Wycieczki.

Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.

Dane osobowe.

Dane osobowe.

Inne informacje o uczniu.

Kontakty wychowawcy klasy z rodzicami (opiekunami) lub zakładem pracy słuchacza.

Wykaz uczęszczania uczniów

Realizacja programu nauczania - miesiąc ..........

Oceny postępów w nauce.

Zestawienie ocen za I semestr.

Zestawienie ocen rocznych.

Zajęcia praktyczne l Praktyka zawodowa.

Wyniki sprawdzianu lub egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Godzinowa realizacja planu nauczania.

Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.

Notatki

 

Cena netto 27,70 zł

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com