I/6a - Dziennik innych zajęć

Cena:11.32
1-7 dni
Do koszyka

Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą "DZIENNIKI INNYCH ZAJĘĆ", nie wpisywanych odpowiednio do dziennika: zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy oraz dziennika zajęć, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz. U. z 2014r. poz. 191.

 

Format A4, oprawa kartonowa, 48 strony

 

Cena netto 9,20 zł

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com