MEN-I/18a/2
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/18a-w/2
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – z wyróżnieniem.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,25 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla zasadniczej szkoły zawodowej:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%