MEN-I/73
Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
format / j. m.
A5 - 1 str./szt.
cena netto: 0,21 zł
MEN-I/74
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,28 zł
MEN-I/76

Zaświadczenie o zawodzie dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
format / j. m.
A4 - 1 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/77

Zaświadczenie o przebiegu nauczania dla uczniów albo absolwentów.
format / j. m.
A4 - 1 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MI-1
Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych.
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt..
cena netto: 0,20 zł
D2019/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - załącznik 2, Dz.U. Nr 1099 z 2019 r (Dz. U. poz. 1860 z 2004. z późn. zm.)
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Zaświadczenia:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%