MEN-I/73
Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
format / j. m.
A5 - 1 str./szt. cena netto: 0,20 zł
MEN-I/74
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci pięcio- i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/76

NOWOŚĆ
Zaświadczenie o zawodzie dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe
format / j. m.
A4 - 1 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/77

NOWOŚĆ
Zaświadczenie o przebiegu nauczania dla uczniów albo absolwentów
format / j. m.
A4 - 1 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MI-1
Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych (dawniej MEN-III/4)
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt..
cena netto: 0,20 zł
D2007/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 196, poz. 1420 z 2007 r.).
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Zaświadczenia:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%