Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Uczeń w ruchu drogowym
Zestaw 16 tablic dydaktycznych w formacie 50x70 cm.Lewa i prawa strona.
Ruch prawostronny.
Uczestnicy ruchu drogowego.
Poruszanie się pieszych po drogach pozbawionych chodników i poboczy.
Bądź widoczny na drodze.
Przejścia dla pieszych.
Przechodzenie przez jezdnię, cz. I.
Przechodzenie przez jezdnię, cz. II.
Gesty policjanta kierującego ruchem.
Zachowanie na chodniku.
Niebezpieczne sytuacje na chodniku.
Przystanki komunikacji miejskiej.
Zachowanie na przystankach komunikacji miejskiej.
Wsiadanie i wysiadanie z autobusu i tramwaju.
Zachowanie w środkach komunikacji miejskiej.
Zachowanie w samochodzie.
Cena netto: 320,00 zł

Cena brutto: 393,60 zł