IV/1
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu
format / j. m.
2/3 A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,10 zł
IV/2
Karta dziecka 6-letniego
format / j. m.
2 x A4 - 2 str./szt..
cena netto: 0,42 zł
IV/9
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z 1997 r.)
format / j. m.
2 x A5 - 2 str./szt..
cena netto: 0,20 zł
IV/18
Protokół powypadkowy
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
IV/19
Rejestr wypadków uczniów (Dz.U. Nr 119, poz. 562 z 1996 r.)
format / j. m.
A4 16 k.
cena netto: 9,50 zł
IV/33
Skierowanie na turnus doskonalenia zawodowego
format / j. m.
A6 2 str./szt.
cena netto: 0,12 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Tok nauki - dane o uczniu, jego rodzinie i nauczycielu:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%