MEN-I/28/2

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
format / j. m.
A4 - 2str./szt.
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/29/2
Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla szkoły specjalnej:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%