MEN-I/31/2
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
MEN-I/32/2
Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla szkoły specjalnej:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%