Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Przyspodobienie obronne:
Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Pierwsza pomoc


Zestaw 21 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 462,00 zł
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach


Zestaw 4 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 120,00 zł