Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Edukacja czytelnicza i medialna:
Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Część I - Edukacja biblioteczno-informacyjna dla szkoły podstawowej


Zestaw 25 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 550,00 zł
Część II - Język i rodzaje mediów dla szkoły podstawowej


Zestaw 17 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 374,00 zł
Część III - Tworzenie przekazów medialnych dla szkoły podstawowej


Zestaw 15 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 330,00 zł
Część I - Edukacja biblioteczno-informacyjna dla szkoły ponadpodstawowej


Zestaw 26 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 572,00 zł
Część II - Język i rodzaje mediów dla szkoły ponadpodstawowej


Zestaw 18 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 396,00 zł
Część III - Tworzenie przekazów medialnych dla szkoły ponadpodstawowej


Zestaw 17 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.


Cena netto: 374,00 zł