Firma nasza oferuje kompleksowe wyposażenie szkół - środki dydaktyczne, druki szkolne,
meble oraz sprzęt szkolny.

Nasza oferta obejmuje ponad 1200 pozycji.

W szczególności polecamy Państwu znakomitej jakości tablice dydaktyczne i druki szkolne
produkowane przez Wersus.

Firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z Ustawy o zamówieniach publicznych
z dnia 10.06.1994.

Pełna oferta naszych pomocy dydaktycznych dostępna jest telefonicznie.
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne