Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Matematyka dla szkoły podstawowej, klasy I-III
Zestaw 20 tablic dydaktycznych.

Dodawanie liczb.
Odejmowanie liczb.
Mnożenie liczb.
Dzielenie liczb.
Łączność mnożenia.
Przemienność mnożenia.
Łączność dodawania.
Przemienność dodawania.
Kolejność wykonywania działań.
Jednostki czasu.
Jednostki długości.
Jednostki masy.
Zegar.
Dziesiątkowy układ pozycyjny.
Dziesiętny system liczenia.
Liczby naturalne.
Zero w dodawaniu i mnożeniu.
Mnożenie i dzielenie przez tę samą liczbę i przez jeden.
Rozdzielność mnożenia względem dodawania.
Rozdzielność mnożenia względem odejmowania.
Cena netto: 400,00 zł

Cena brutto: 492,00 zł