MEN-I/1
Legitymacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych dla
młodzieży
format / j. m72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,15 zł
MEN-I/2
Legitymacja dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/3-N
Legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół
policealnych dla młodzieży
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/4-N
Legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/5
Legitymacja dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/1 Gilosz
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych (kolor różowy) drukowanych na drukarce komputerowej
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,65 zł
MEN-I/1 Gilosz Vulcan
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych (kolor różowy) drukowanych na drukarce komputerowej z zadrukowanym rewersem
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 1,15 zł
MI-1
Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych (dawniej MEN-III/4)
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Legitymacje:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%