MEN-I/1
Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
format / j. m
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/2
Legitymacja szkolna dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/3-N
Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży.
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/4-N
Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych słuchaczy branzowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
MEN-I/5
Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych.
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych (kolor różowy) drukowanych na drukarce komputerowej.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,65 zł
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych (kolor różowy) drukowanych na drukarce komputerowej z zadrukowanym rewersem.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 1,40 zł
MI-1
Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych (dawniej MEN-III/4)
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Legitymacje:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%