D2012 – zał. 1
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Dz. U. poz. 186 z 2012)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
D2012 – zał. 2
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (Dz. U. poz. 186 z 2012)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
D2012 – zał. 3
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (Dz. U. poz. 186 z 2012)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
D2012 – zał. 4
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (Dz. U. poz. 186 z 2012)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
D2012 – zał. 5
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. poz. 186 z 2012)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
D2007/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 196, poz. 1420 z 2007 r.)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
MEN-77/09
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,21 zł
D ZEZWOL.
Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdnymi
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,12 zł


Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy uzyskania kwalifikacji zawodowych:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%