Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego - załącznik 1 (Dz. U. poz. 652 z 2019)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych - załącznik 2 (Dz. U. poz. 652 z 2019)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych - załącznik 3 (Dz. U. poz. 652 z 2019)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - załącznik 4 (Dz. U. poz. 652 z 2019)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. poz. 652 z 2019)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
D2019/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - załącznik 2, Dz.U. Nr 1099 z 2019 r (Dz. U. poz. 1860 z 2004. z późn. zm.)
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
MEN-77/09
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,30 zł
D ZEZWOL.
Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdnymi
format / j. m.
72 x 103 mm
- 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł


Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy uzyskania kwalifikacji zawodowych:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%