I/14
Księga ewidencji dzieci (dla szkół podstawowych) (z rubryką na PESEL – Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.)
format / j. m.
A4 ks. 40 k./szt.
cena netto: 16,00 zł
I/14-a
Księga ewidencji dzieci i młodzieży (z rubryką na PESEL – Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.)
format / j. m.
A4 ks. 40 k./szt.
cena netto: 16,00 zł
I/15
Księga uczniów, studentów (z rubryką na PESEL – Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.)
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 20,00 zł
I/16
Księga wychowanków placówki wychowawczej (z rubryką na PESEL – Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.)
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 21,00 zł
I/17-a
Księga arkuszy ocen (okładka) – skoroszyt
format / j. m.
na dokumenty A4/szt.
cena netto: 3,60 zł
VII/13
Książka meldunkowa
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 22,00 zł
VII/14
Rejestr zatrudnionych pracowników
format / j. m.
A4 ks. 96 k./szt.
cena netto: 16,80 zł
VII/15
Księga zarządzeń
format / j. m.
A4 ks. 80 k./szt.
cena netto: 16,80 zł
VII/16
Księga zastępstw
format / j. m.
A4 ks. 200 k./szt.
cena netto: 32,00 zł
VII/17
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
format / j. m.
A4 ks. 96 k./szt.
cena netto: 16,50 zł
VII/18
Rejestr wydanych zaświadczeń
format / j. m.
A4 ks. 70 k./szt.
cena netto: 20,00 zł
VII/18A
Ewidencja wydanych zaświadczeń – z adresem (rozporządzenie z 2014 r.)
format / j. m.
A4 ks. 70 k./szt..
cena netto: 25,00 zł
VII/19
Rejestr zatrudnionych nauczycieli
format / j. m.
A4 ks. 96 k./szt.
cena netto: 16,80 zł
VII/23
Książka kontroli sanitarnej MZiOS (Dz.U. Nr 56, poz. 289 z 1985 r.)
format / j. m.
A5 10 k./szt.
cena netto: 5,00 zł
VII/33
Księga druków ścisłego zarachowania
format / j. m.
A4 32 k./szt.
cena netto: 11,50 zł
VII/36
Księga uchwał Rady Pedagogicznej
format / j. m.
A4 ks. 200 k./szt.
cena netto: 33,00 zł
VII/38
Księga absolwentów
format / j. m.
A4 ks. 200 k./szt.
cena netto: 33,00 zł
VII/39
Księga absolwentów szkoły zawodowej
format / j. m.
A4 ks. 200 k./szt
cena netto: 33,00 zł
VII/44
Dziennik korespondencyjny
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 21,00 zł
VII/44A
Rejestr przesyłek przychodzących
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 21,00 zł
VII/44B
Rejestr przesyłek wypływających
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 21,00 zł
VII/45
Księga protokołów Rady Pedagogicznej
format / j. m.
A4 ks. 200 k./szt.
cena netto: 35,00 zł
VII/46
Książka obiektu
format / j. m.
A4 38 k./szt
cena netto: 15,00 zł
VII/47
Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych i motorowerowych
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 21,00 zł
VII/47a
Dziennik przeprowadzonych zajęć – karta rowerowa
format / j. m.
A4 18 k./szt.
cena netto: 7,50 zł
VII/49
Rejestr wejść i wyjść
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 22,00 zł
VII/49a
Rejestr wyjść grupowych uczniów
format / j. m.
A4 18 k./szt..
cena netto: 7,50 zł
VII/57
Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela
format / j. m.
A4 32 k./szt
cena netto: 11,50 zł
VII/74
Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 27,00 zł
VII/74a
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
format / j. m.
A4 /szt.
cena netto: 27,00 zł
VII/76
Rejestr wydanych indeksów
format / j. m.
A4 ks. 50 k./szt
cena netto: 16,80 zł
VII/77
Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt
cena netto: 22,00 zł
VII/81
Księga inwentarzowa
format / j. m.
A4 ks. 50 k./szt.
cena netto: 22,00 zł
VII/81b
Księga ewidencji ilościowej
format / j. m.
A4 ks. 50 k./szt.
cena netto: 22,00 zł
VII/83
Książka kontroli
format / j. m.
A4. ks. 100 k./szt
cena netto: 18,00 zł
VII/84
Rejestr wydanych świadectw
format / j. m.
A4 ks. 100 k./szt.
cena netto: 16,80 zł
VII/85
Szkolny rejestr rozrachunku świadectw
format / j. m.
A4 ks. 50 k./szt.
cena netto: 11,90 zł
VII/86
Rejestr nieobecności w pracy
format / j. m.
A4 100 k./szt.
cena netto: 16,80 zł
VII/88
Kronika A4
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto: 40,00 zł
VII/89
Kronika A3
format / j. m.
A3 ks./szt.
cena netto: 100,00 zł
VII/89a
Księga pamiątkowa
format / j. m.
A3 ks./szt.
cena netto: 100,00 zł
VII/90
Złota księga
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto: 40,00 zł
VIII/1
Książka zdawczo-odbiorcza kluczy
format / j. m.
A4 100 kart/szt.
cena netto: 21,00 zł
VIII/1a
Księga ewidencji pieczęci i kluczy – oprawa twarda
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto: 16,00 zł
VIII/6
Księga kontowa
format / j. m.
A4 50 k./szt.
cena netto: 8,00 zł
VIII/9
Rejestr skarg i wniosków – oprawa twarda
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto: 20,00 zł
VIII/11
Księga zleceń i uwag SIP – oprawa twarda
format / j. m.
A4 ks./szt..
cena netto: 20,00 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Księgi, książki i rejestry:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%