Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników.
Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Ogólne przepisy BHP obowiązujące na terenie warsztatów szkolnych.
Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń administracyjno-biurowych. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja przeciwpożarowa dla internatu - hotelu. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja przeciwpożarowa dla pracowni elektrotechnicznej. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja przeciwpożarowa dla pracowni chemicznej. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Szkolna instrukcja pożarowa. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Pożar. Co należy zrobić? Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja pożarowa. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja przeciwpożarowa ogólna. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Telefony alarmowe. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Pierwsza pomoc przy wpadkach w laboratorium. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Regulamin pracowni chemicznej. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Regulamin pracowni fizycznej. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Regulamin pracowni technicznej. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Regulamin warsztatów szkolnych. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Obowiązki dyżurnego w warsztatach szkolnych. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parow. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Instrukcje BHP i PPoż:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach. Tablica wykonana z PCV o grubości 0,3 mm i wymiarach 420 × 297 mm.
10 zł