Pasowanie na ucznia
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 2,00 zł
Dyplom ukończenia szkoły podstawowej
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 2,00 zł
List gratulacyjny
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 2,00 zł
Dyplomy okolicznościowe, różne (oferta na telefon)
format / j. m.
A4/szt
cena netto: 2,00 złMEN-II/97
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów zakładów niepublicznych posiadających
uprawnienia kolegiów publicznych.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/97a
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów zakładów niepublicznych posiadających
uprawnienia kolegiów publicznych - egzemplarz do akt.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/102
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów zakładów niepublicznych posiadających
uprawnienia kolegiów publicznych.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/102a
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów zakładów niepublicznych posiadających
uprawnienia kolegiów publicznych - egzemplarz do akt.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/128
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów kolegiów nauczycielskich – publicznych.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/128a
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów kolegiów nauczycielskich – publicznych - egzemplarz do akt.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/129
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów nauczycielskich kolegiów języków
obcych – publicznych.
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
MEN-II/129a
Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla absolwentów nauczycielskich kolegiów języków
obcych – publicznych - egzeplarz do akt
format / j. m.
A6/szt.
cena netto: Cena przez telefon
Godło państwowe - karton
format / j. m.
A3/szt
cena netto: 6,00 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Inne:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Dyplomy ozdobne:
Godło:
Dyplomy kolegium nauczycielskiego: