Aktualności

MEN-I/3a/2

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/3a-w/2

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MENiS-I/11/2

dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/17a/2

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/17a-w/2

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MENiS-I/36/2

dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/36-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/37/2

dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/38/2

dla osób kończących zasadniczą szkołę zawodową na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/19/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów technikum. 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/21a/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/21a-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/23a/2

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/23a-w/2

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/25-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne liceum profilowanego dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/26/2

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/26-w/2

Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem. 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/27a/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/27a-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/28a/2

Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum dla dorosłych 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/28a-w/2

Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/29/2

Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/29-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/30/2

Świadectwo ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/30-w/2

Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia - z wyróżnieniem. 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/31/2

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/31-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum uzupełniającego dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/32/2

Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/32-w/2

Świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/33/2

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/77/2

dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/78/2

dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/80/2

dla uczniów technikum dla młodzieży 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MENiS-I/80-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MENiS-I/84/2

dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/86/2

dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/90/2

dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/92/2

dla słuchaczy technikum dla dorosłych 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MENiS-I/93/2

dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/95/2

dla słuchaczy liceum dla dorosłych 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MENiS-I/96/2

dla osób kończących liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/34/2 M

Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych. 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  3,32 zł

MENiS-I/102/2

dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-II/306/2

dla uczniów szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej 
A4 - 1 str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-II/105/2

dla osób uzyskujących tytuł zawodowy po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem osób uzyskujących tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej 
A4 - 1 str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-II/97

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego dla zakładów z uprawnieniami kolegiów publicznych (Dz.U. Nr 67, poz. 755 z 1999 r.) 
105 x 148 /szt.
cena brutto:  Cena przez telefon

MEN-II/97a

jak wyżej, egz. do akt 
105 x 148 /szt.
cena brutto:  Cena przez telefon

MEN-II/102

Dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych dla zakładów z uprawnieniami kolegiów publicznych (Dz.U. Nr 67, poz. 755 z 1999 r.) 
105 x 148 /szt.
cena brutto:  Cena przez telefon

MEN-II/102a

jak wyżej, egz. do akt 
105 x 148 /szt.
cena brutto:  Cena przez telefon

MEN-II/128

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego (Dz.U. Nr 67, poz. 755 z 1999 r.) 
105 x 148 /szt.
cena brutto:  Cena przez telefon


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnia >>

Wyświetl #  
2006 © wersus.com.pl