Aktualności

MEN-I/1/2

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas I-III 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/3a/2

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/3a-w/2

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/4/2

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/6a/2

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/6a-w/2

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/7/2

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/11/2

dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/11/2

Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/13a/2

Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/13a-w/2

Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/14a/2

Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/15a/2

Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do gimnazjum 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/17a/2

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/17a-w/2

Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MENiS-I/36/2

dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/36-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/37/2

dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/38/2

dla osób kończących zasadniczą szkołę zawodową na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/19/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/20/2

Świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/21a/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/21a-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/23a/2

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/23a-w/2

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/25/2

Świadectwo szkolne promocyjne liceum profilowanego dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/25-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne liceum profilowanego dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/26/2

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/26-w/2

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,22 zł

MEN-I/27a/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/27a-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/28a/2

Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum dla dorosłych 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/28a-w/2

Świadectwo ukończenia technikum dla uczniów technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/29/2

Świadectwo szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/29-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/30/2

Świadectwo ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/30-w/2

Świadectwo ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MEN-I/31/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum uzupełniającego dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/31-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne technikum uzupełniającego dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/32/2

Świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/32-w/2

Świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży – z wyróżnieniem 
2 x A4 - 4str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MEN-I/33/2

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/77/2

dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/78/2

dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/80/2

dla uczniów technikum dla młodzieży 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MENiS-I/80-w/2

jak wyżej z wyróżnieniem 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł

MENiS-I/84/2

dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/86/2

dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/90/2

dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminów eksternistycznych 
A4 - 2str./szt
cena brutto:  0,26 zł

MENiS-I/92/2

dla słuchaczy technikum dla dorosłych 
2 x A4 - 3str./szt
cena brutto:  0,44 zł


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnia >>

Wyświetl #  
2006 © wersus.com.pl