Aktualności arrow Pozostałe druki arrow Dzienniki - zgodne z projektem MEN z lutego 2010 r.

Zgodne z rozporządzeniem MEN z 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.)I/1
Dziennik zajęć dla przedszkoli 
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/2
Dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej (Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.) 
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/3
Dziennik lekcyjny dla klas IV-VI szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów - 8 godzin lekcyjnych 
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/3a
Dziennik lekcyjny dla klas IV-VI szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów - 11 godzin lekcyjnych 
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/13
Dziennik lekcyjny dla szkół branżowych 
format / j. m.
A4 ks./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/5
Dziennik zajęć wychowawczych - oprawa trwarda (Dz. U. Nr 156, poz. 1047 z 2010 r.) 
format / j. m.
A4 40 k./szt.
cena netto:  13,00 zł


I/6
Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
format / j. m.
A4 16 k./szt.
cena netto:  3,70 zł


I/7
Dziennik zajęć szkoły zaocznej 
format / j. m.
A4 ks. 40 k./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/8
Dziennik biblioteki szkolnej 
format / j. m.
A4 26 k./szt.
cena netto:  4,90 zł


I/9
Dziennik zajęć dla placówek wczasów letnich (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z 1997 r.) 
format / j. m.
A5 10 k./szt.
cena netto:  3,60 zł


I/10
Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) 
format / j. m.
A4 50 k./szt.
cena netto:  11,50 zł


VII/6
Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych (Dz.U. Nr 41, poz. 414 z 1999 r.) 
format / j. m.
A4 42 k./szt.
cena netto:  8,10 zł


VII/7
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupy (Dz.U. Nr 41, poz. 414 z 1999 r.) 
format / j. m.
A4 28 k./szt.
cena netto:  8,00 zł


VII/8
Dziennik indywidualnego nauczania 
format / j. m.
A4 16 k./szt.
cena netto:  5,50 zł


VII/9
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla piętnastu uczniów 
format / j. m.
A4 12 k./szt.
cena netto:  7,00 zł


VII/34
Dziennik praktyk 
format / j. m.
A5 32 k./szt.
cena netto:  6,00 zł


VII/35
Dziennik zajęć (zespołów sportowych) 
format / j. m.
A5 22 k./szt.
cena netto:  6,00 zł


VII/35a
Dzienniczek nauczyciela wychowania fizycznego 
format / j. m.
A5 52 k./szt.
cena netto:  8,50 zł


VII/58
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego 
format / j. m.
A4 16 k./szt.
cena netto:  8,50 zł


VII/91
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych 
format / j. m.
A4 24 k./szt.
cena netto:  7,30 zł


I/18T
Dziennik świetlicy szkolnej – oprawa twarda 
format / j. m.
A4 ks. 54 k./szt.
cena netto:  14,00 zł


I/10T
Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) w twardej oprawie 
format / j. m.

cena netto:  14,00 zł


I/19
Dziennik zajęć kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
format / j. m.

cena netto:  19,00 zł


I/6a
Dziennik innych zajęć 
format / j. m.

cena netto:  4,50 zł


I/31
Dziennik internatu, oprawa twarda 
format / j. m.

cena netto:  16,00 zł


VII/9a
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla jednego ucznia 
format / j. m.

cena netto:  7,00 zł


VII/47a
Dziennik przeprowadzonych zajęć – karta rowerowa 
format / j. m.

cena netto:  7,50 zł


VIII/5
Dziennik doradcy zawodowego 
format / j. m.

cena netto:  21,00 zł


VIII/7
Dziennik wychowawcy (klasy) 
format / j. m.

cena netto:  12,00 zł


I/4a
Dziennik zajęć stacjonarnych 
format / j. m.

cena netto:  13,00 zł


I/11
Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 
format / j. m.

cena netto:  7,00 zł


I/12
Dziennik grupy zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 
format / j. m.

cena netto:  7,00 zł

Wyświetl #  
2006 © wersus.com.pl