Aktualności arrow Świadectwa arrow Świadectwa dla gimnazjum
MEN-I/13b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. 
format / j. m.

cena netto:  0,18 zł


MEN-I/13b-w/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem. 
format / j. m.

cena netto:  0,18 zł


MEN-I/14b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w dotychczasowym gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II. 
format / j. m.

cena netto:  0,21 zł


MEN-I/15b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II. 
format / j. m.

cena netto:  0,21 zł2006 © wersus.com.pl