Aktualności arrow Pozostałe druki arrow Zaświadczenia, świadectwa i dyplomy uzyskania kwalifikacji zawodowych
D2012 – zał. 1
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Dz. U. poz. 186 z 2012) 
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto:  0,21 zł


D2012 – zał. 2
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (Dz. U. poz. 186 z 2012) 
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto:  0,21 zł


D2012 – zał. 3
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (Dz. U. poz. 186 z 2012) 
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto:  0,21 zł


D2012 – zał. 4
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (Dz. U. poz. 186 z 2012) 
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto:  0,21 zł


D2012 – zał. 5
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. poz. 186 z 2012) 
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto:  0,21 zł


D2007/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 196, poz. 1420 z 2007 r.) 
format / j. m.

cena netto:  0,21 zł


MEN-77/09
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
format / j. m.

cena netto:  0,21 zł


D ZEZWOL
Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdnymi 
format / j. m.

cena netto:  0,12 zł

Wyświetl #  
2006 © wersus.com.pl