MEN-I/31-M
Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - oprawa miękka.
format / j. m.
A6 - /szt.
cena netto: 3,00 zł
MEN-I/31-T
Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych - oprawa twarda.
format / j. m.
A6 - /szt.
cena netto: 5,60 zł
MEN-I/32-M
Indeks dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - oprawa miękka.
format / j. m.
A6 -/szt.
cena netto: 3,00 zł
MEN-I/32-T
Indeks dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia - oprawa twarda.
format / j. m.
A6 -/szt.
cena netto: 5,60 złŚwiadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Indeksy:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%