MEN-I/31
Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych.
format / j. m.
A6 - opr. miękka/szt.
cena netto: 3,00 zł
MEN-I/32
Indeks dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych.
format / j. m.
A6 - opr. miękka/szt.
cena netto: 3,00 zł
MEN-I/34/2M
Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych.
format / j. m.
A6 - opr. miękka/szt.
cena netto: 2,70 zł
MEN-I/35/2M
Indeks dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych.
format / j. m.
A6 - opr. miękka/szt.
cena netto: 2,70 zł
MEN-I/34/2T
Indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych.
format / j. m.
A6 - opr.
twarda /szt.
cena netto: 5,60 zł
MEN-I/35/2T
Indeks dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych.
format / j. m.
A6 - opr.
twarda /szt.
cena netto: 5,60 złŚwiadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Indeksy:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%