Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Historyjki zdarzeniowo-poznawcze
Zestaw zawiera następujące tablice:

1. Wiosna.
2. Lato.
3. Jesień.
4. Zima.
5. Zwierzęta.
6. Szkolny ogródek.
7. Już przyszła jesień.
8. Pomagamy w domu.
9. Co robi nasza mama?
10. Myj ręce!
Cena netto: 200,00 zł

Cena brutto: 246,00 zł