MEN-I/13b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,zawierające znak graficzny PRK
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla gimnazjum:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%