MEN-I/13b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,
zawierające znak graficzny PRK II
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
MEN-I/13b-w/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
MEN-I/14b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w dotychczasowym gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,21 zł
MEN-I/15b/2
Świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do dotychczasowego gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,21 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla gimnazjum:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%