MEN-I/75

Poddruk dla duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 3–5 rozporządzenia
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
G-A4a
Gilosz A4 - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
G-A4b
Gilosz A4 z wyróżnieniem - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
G-A3a
Gilosz A3 - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
2 x A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,32 zł
G-A3b
Gilosz A3 z wyróżnieniem - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
2 x A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych (kolor różowy) drukowanych na drukarce komputerowej.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,65 zł
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych (kolor różowy) drukowanych na drukarce komputerowej z zadrukowanym rewersem.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 1,40 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Gilosze:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%