MEN-I/75

NOWOŚĆ
Poddruk dla duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 3–5 rozporządzenia
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
G-A4a
Gilosz A4 - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
G-A4b
Gilosz A4 z wyróżnieniem - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,20 zł
G-A3a
Gilosz A3 - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
2 x A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,40 zł
G-A3b
Gilosz A3 z wyróżnieniem - przy zamówieniu prosimy podać kolor gilosza
format / j. m.
2 x A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,40 zł
MEN-I/1
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych drukowanych na drukarce
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,65 zł
MEN-I/1 Vulcan
Gilosz A4 do legitymacji szkolnych drukowanych na drukarce
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 1,15 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Gilosze:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%