I/1
Dziennik zajęć dla przedszkoli
format / j. m.
A4 - ks./szt.
cena netto: 14,00 zł
I/2a
Dziennik lekcyjny dla klas I-III szkoły podstawowej
format / j. m.
A4 - ks./szt.
cena netto: 14,00 zł
I/3
Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów - 8 godzin lekcyjnych
format / j. m.
A4 - ks./szt.
cena netto: 14,00 zł
I/3a
Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów - 11 godzin lekcyjnych
format / j. m.
A4 - ks./szt.
cena netto: 14,00 zł
I/4a
Dziennik zajęć stacjonarnych
format / j. m.
A4 - ks./szt.
cena netto: 16,00 zł
I/5
Dziennik zajęć wychowawczych - oprawa trwarda
format / j. m.
A4 - 40 k./szt.
cena netto: 13,00 zł
I/6
Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
format / j. m.
A4 - 16 k./szt.
cena netto: 3,70 zł
I/6a
Dziennik innych zajęć
format / j. m.
A4 zeszyt /szt..
cena netto: 4,50 zł
I/7
Dziennik zajęć szkoły zaocznej
format / j. m.
A4 ks. 40 k./szt.
cena netto: 16,00 zł
I/8
Dziennik biblioteki szkolnej
format / j. m.
A4 26 k./szt.
cena netto: 4,90 zł
I/9
Dziennik zajęć dla placówek wczasów letnich
format / j. m.
A5 10 k./szt.
cena netto: 3,60 zł
I/10T
Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) – oprawa twarda
format / j. m.
A4 50 k./szt..
cena netto: 14,00 zł
I/11
Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania
format / j. m.
A4 14 k./szt..
cena netto: 7,00 zł
I/12
Dziennik grupy zajęć i organizacji wczesnego wspomagania
format / j. m.
A4 18 k./szt.
cena netto: 7,00 zł
I/18T
Dziennik świetlicy szkolnej – oprawa twarda
format / j. m.
A4 ks. 54 k./szt.
cena netto: 14,00 zł
I/19
Dziennik zajęć na kwalifikowany kurs zawodowy
format / j. m.
A4 ks. 48 k./szt.
cena netto: 14,00 zł
I/31
Dziennik internatu, oprawa twarda
format / j. m.
A4 ks. 40 k./szt.
cena netto: 16,00 zł
VII/6
Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
format / j. m.
A4 42 k./szt.
cena netto: 8,10 zł
VII/7
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupy
format / j. m.
A4 28 k./szt.
cena netto: 8,00 zł
VII/8
Dziennik indywidualnego nauczania
format / j. m.
A4 16 k./szt..
cena netto: 5,50 zł
VII/9
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla piętnastu uczniów
format / j. m.
A4 12 k./szt..
cena netto: 8,00 zł
VII/9a
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla jednego ucznia
format / j. m.
A4 12 k./szt.
cena netto: 7,00 zł
VII/34
Dziennik praktyk
format / j. m.
A5 32 k./szt..
cena netto: 6,00 zł
VII/35
Dziennik zajęć (zespołów sportowych)
format / j. m.
A5 22 k./szt.
cena netto: 6,00 zł
VII/35a
Dzienniczek nauczyciela wychowania fizycznego
format / j. m.
A5 52 k./szt.
cena netto: 9,00 zł
VII/58
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego
format / j. m.
A4 16 k./szt.
cena netto: 8,50 zł
VII/91
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnycha
format / j. m.
A4 24 k./szt..
cena netto: 7,30 zł
VIII/5
Dziennik doradcy zawodowego
format / j. m.
A4 100 k./szt.
cena netto: 21,00 zł
VIII/7
Dziennik wychowawcy (klasy)
format / j. m.
A4 52 k./szt..
cena netto: 12,00 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Dzienniki:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
zgodne z obowiązującym stanem prawnym, przygotowane wg rozporządzeń MEN