VII/1
Tygodniowy rozkład zajęć – duży
format / j. m.
A1/szt.
cena netto: 2,05 zł
VII/2
Tygodniowy rozkład zajęć – mały
format / j. m.
A2/szt.
cena netto: 1,10 zł
VII/3
Przydział czynności nauczyciela (dla szkół zatrudniających do 100 nauczycieli)
format / j. m.
ark. 50x100 cm/szt.
cena netto: 3,00 zł
VII/4
Karta rowerowa (Dz.U. poz. 512 z 2013 r.)
format / j. m.
72x103 mm/szt.
cena netto: 0,22 zł
VII/5
Karta wycieczki – dla organizatorów wycieczek szkolnych (Dz.Urz. MEN Nr 9 z 1997 r.)
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 0,18 zł
VII/20
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych
format / j. m.
A5/szt.
cena netto: 0,18 zł
VII/26
Teczka akt osobowych – oprawa twarda
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 18,00 zł
VII/26a
Teczka akt osobowych (karton)
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 6,00 zł
VII/48
Zaświadczenie dla ucznia
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/94
Zaświadczenie o zatrudnieniu
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/95
Upoważnienie
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/96
Karta urlopowa
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/96a
Kartoteka urlopowa (karton
format / j. m.
A5/szt.
cena netto: 0,24 zł
VII/59
Arkusz inwentaryzacyjny
format / j. m.
A4 12 k./bloczek
cena netto: 3,50 zł
VII/59a
Likwidacja środka trwałego
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/59c
Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu nietrwałego i środka trwałego
format / j. m.
100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/60
Delegacje
format / j. m.
A5 100 k./bloczek
cena netto: 10,00 zł
VII/60A
Ewidencja wydanych delegacji
format / j. m.
A4 96 k.
cena netto: 13,00 zł
VII/61
Druki KP
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/62
Druki KW
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/63
Kartoteka PKZP
format / j. m.
A5 karton/szt.
cena netto: 0,24 zł
VII/64
Lista potrąceń PKZP
format / j. m.
100 k./bloczek
cena netto: 8,00 zł
VII/66
Zawiadomienie do Wojskowej Komendy Uzupełnień
format / j. m.
A4 - 1 str./szt.
cena netto: 0,24 zł
VII/75
Wniosek o udzielenie pożyczki
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/75a
Wniosek o zaliczkę
format / j. m.
A6 /bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/75c
Rozliczenie zaliczki
format / j. m.
A6 /bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/75b
Wniosek urlopowy
format / j. m.
A6 /bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/78
Kwitariusz przychodowy (numerowany)
format / j. m.
A4/bloczek
cena netto: 7,50 zł
VII/79
Roczna karta ewidencji obecności w pracy (karton)
format / j. m.
A5 - 2 str./szt
cena netto: 0,45 zł
VII/79a
Miesięczna karta ewidencji obecności w pracy (karton)
format / j. m.
A4 - 2 str./szt
cena netto: 0,54 zł
VII/80
Wywiad środowiskowy (rodzinny)
format / j. m.
A4 10 k./szt.
cena netto: 3,50 zł
VII/97
Lista obecności
format / j. m.
A4 100 k./bloczek
cena netto: 10,00 zł
VIII/2
Karta kontowa KTM
format / j. m.
A5 karton/szt.
cena netto: 0,24 zł
VIII/3
Paszport techniczny
format / j. m.
A5 16 str./szt.
cena netto: 4,50 zł
VIII/4
Karta ilościowo-wartościowa
format / j. m.
A5 karton/szt.
cena netto: 0,30 zł
VIII/8
Raport kasowy
format / j. m.
A5 100k./bloczek
cena netto: 7,00 zł
VIII/10
Karta wynagrodzeń – karton
format / j. m.
A4 karton/szt.
cena netto: 0,40 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Druki różne:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%