VI/1
Arkusz organizacji szkoły podstawowej
format / j. m.
A3/szt.
cena netto: 0,42 zł
VI/1a
Przydział przedmiotów nauczania
format / j. m.
A3/szt.
cena netto: 0,42 zł
VI/2 SP
Arkusz organizacji szkoły podstawowej
format / j. m.
A2/szt.
cena netto: 0,80 zł
VI/2 LO
Arkusz organizacji liceum ogólnokształcącego
format / j. m.
A2/szt.
cena netto: 0,80 zł
VI/5 ZSZ
Arkusz organizacji zasadniczej szkoły zawodowej
format / j. m.
A2/szt.
cena netto: 0,80 zł
VI/5 SSZ
Arkusz organizacji średniej szkoły zawodowej
format / j. m.
A2/szt.
cena netto: 0,80 zł
VI/8
Arkusz organizacji przedszkola
format / j. m.
A3/szt.
cena netto: 0,42 zł
VI/17
Zawiadomienie o przekazaniu ucznia
format / j. m.
A5 (karton) - 2 str./szt.
cena netto: 0,25 zł
VI/18
Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka
format / j. m.
A6 - 1 str./szt.
cena netto: 0,11 zł
VI/19
Zawiadomienie o przyjęciu dziecka
format / j. m.
A6 - 1 str./szt.
cena netto: 0,11 zł
VI/24
Imienny wykaz dzieci
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,22 zł
VI/25
Karta oceny pracy nauczyciela (Dz.U. Nr 18, poz. 101 z 1997 r.)
format / j. m.
A4/szt.
cena netto: 0,22 zł
VI/28
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
format / j. m.
A4 - 1 str./szt
cena netto: 0,17 zł
VI/40
Niebieska karta A
format / j. m.
4xA4/szt.
cena netto: 0,50 zł
VI/41
Niebieska karta B
format / j. m.
2xA4/szt.
cena netto: 0,50 zł
VI/42
Niebieska karta C
format / j. m.
3xA4/szt.
cena netto: 0,50 zł
VI/43
Niebieska karta D
format / j. m.
2xA4/szt.
cena netto: 0,50 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Druki organizacyjne:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%