VII/65
Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu
format / j. m.
A6 100 k./bloczek
cena netto: 6,00 zł
VII/67
Karta zdrowia ucznia (Mz/Hsz-11)
format / j. m.
A4 - 2 str./szt..
cena netto: 0,30 zł
VII/67A
Wkładka do karty zdrowia ucznia
format / j. m.
A5 - 2 str./szt.
cena netto: 0,15 zł
VII/69
Karta profilaktycznego bad. lek. dziecka 6-letniego (Mz/Hsz-12)
format / j. m.
A5 100 k./bloczek
cena netto: 7,00 zł
VII/92
Karta profilaktycznego bad. lek. dziecka 7-letniego
format / j. m.
A5 100 k./bloczek.
cena netto: 7,00 zł
VII/70
Karta profilaktycznego bad. lek. ucznia klasy III (Mz/Hsz-13)
format / j. m.
A5 100 k./bloczek
cena netto: 7,00 zł
VII/93
Karta profilaktycznego bad. lek. ucznia klasy I gimn./ klasy I szkoły ponadgimn.
format / j. m.
A5 100 k./bloczek
cena netto: 7,00 zł
VII/71
Karta profilaktycznego bad. lek. ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimanazjalnej (Mz/Hsz-14)
format / j. m.
A5 100 k./bloczek.
cena netto: 7,00 zł
VII/72
Książka gabinetu zabiegowego (Mz-Og-9)
format / j. m.
A4 100 k./szt.
cena netto: 18,00 zł
VII/73
Książeczka zdrowia dziecka
format / j. m.
A5 28 k./szt..
cena netto: 8,90 zł
VII/82
Książeczka zdrowia pracownika
format / j. m.
A6 16 k./szt.
cena netto: 3,90 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Druki medyczne:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%