V/1
Dziennik żywieniowy przedszkola
format / j. m.
A4 48 k.
cena netto: 8,40 zł
V/4
Zapotrzebowanie żywnościowe
format / j. m.
A5 bl. 32 k..
cena netto: 4,00 zł
V/5
Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży
format / j. m.
A5 zt. 16 k.
cena netto: 6,50 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Druki materiałowo-rozrachunkowe:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%