VII/21
Statystyczna karta wypadku (Dz.U. Nr 51, poz. 612 z 2000 r.)
format / j. m.
A5 2 str./szt.
cena netto: 0,24 zł
VII/22
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 182, poz. 1783 z 2003 r.)
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,24 zł
VII/87
Rejestr wypadków przy pracy
format / j. m.
A4 20 k./szt.
cena netto: 10,00 zł
D2019/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - załącznik 2, Dz.U. Nr 1099 z 2019 r (Dz. U. poz. 1860 z 2004. z późn. zm.)
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,30 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Druki BHP i PPoż.:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%