VII/21
Statystyczna karta wypadku (Dz.U. Nr 51, poz. 612 z 2000 r.)
format / j. m.
A5 2 str./szt. cena netto: 0,24 zł
VII/22
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 182, poz. 1783 z 2003 r.)
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,24 zł
VII/87
Rejestr wypadków przy pracy
format / j. m.
A4 20 k./szt.
cena netto: 10,00 zł
D2007/ZBHP
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 196, poz. 1420 z 2007 r.).
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,21 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Druki BHP i PPoż.:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%