Kratka - nakładka suchościeralna na szkolną tablicę magnetyczną Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych tablicach magnetycznych.

Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Czas (bez tablicy magnetycznej)
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Zestaw dydaktyczny "Czas" zawiera komplet tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm, prezentowanych poniżej:
Cena netto: 220,00 zł

Cena brutto: 270,60 zł
oraz zegar czynności dziennych (średnica 42 cm, z ruchomą wskazówką) z zestawem dwudziestu elementów ruchomych z rysunkami czynności codziennych.
Wszystkie elementy posiadają paski magnetyczne, umożliwiające demonstrację na szkolnej tablicy magnetycznej.

PRZEZNACZENIE ZESTAWU
Zestaw dydaktyczny „Czas” służy do kształtowania i utrwalania następujących pojęć związanych z czasem:
– doby (podział doby na godziny, godziny na kwadranse i minuty, minuty na sekundy);
– tygodnia (zapoznanie z nazwami kolejnych dni tygodnia i ich kolejnością);
– miesiąca (zapoznanie z nazwami miesięcy i liczbą dni w kolejnych miesiącach);
– roku (zapoznanie z podziałem roku na miesiące, kwartały i pory roku);
– innych pojęć: dziś, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj.
Pomoc można wykorzystać do realizacji następujących zagadnień:
1. Pory roku, czas trwania poszczególnych pór roku.
2. Obliczenia kalendarzowe.
3. Obliczenia zegarowe.
4. Rok i miesiące.
5. Pochodzenie nazw miesięcy.
6. Planowanie dnia.
7. Planowanie pracy i odpoczynku.
8. Planowanie tygodnia.