VII/28
Książka ewidencji broni (Dz.U. Nr 27 z 2000 r.)
format / j. m.
A4 12 k./szt...
cena netto: 10,50zł
VII/29
Książka wydawania-przyjmowania broni (Dz.U. Nr 27 z 2000 r.)
format / j. m.
A4 12 k./szt.
cena netto: 10,50zł
VII/30
Książka ewidencji amunicji (Dz.U. Nr 27 z 2000 r.)
format / j. m.
A4 12 k./szt.
cena netto: 10,50zł
VII/31
Książka wydawania-przyjmowania amunicji (Dz.U. Nr 27 z 2000 r.)
format / j. m.
A4 12 k./szt.
cena netto: 10,50zł
VII/31
Książka ewidencji broni i amunicji w depozycie (Dz.U. Nr 17 z 2000 r.)
format / j. m.
A4 12 k./szt.
cena netto: 10,50 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Ewidencja broni i amunicji:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%