MEN-I/26a/2
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
format / j. m.
A4 - 2str./szt.
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/27/2
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopni dla uczniów branżowej szkoły II stopnia.
format / j. m.
A4 - 2str./szt.
cena netto: 0,20 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla branżowej szkoły II stopnia:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%