MEN-I/23/2
Świadectwo szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
format / j. m.
A4 - 2str./szt cena netto: 0,18 zł
MEN-I/24-w/2
Świadectwo szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
MEN-I/25/2
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
MEN-I/26-w/2
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnieniem
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,18 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla branżowej szkoły I stopnia:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%