Załącznik 1 – zaświadczenie o zdaniu egzaminu (art.9g, ust.9 KN Dz. U. 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 2 – zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej (art.9g, ust 4 KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 3 – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art.9g, ust 3 i 9b KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 4 – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art.9g, ust 4 KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 4a – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art.9g, ust 4 KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 5 – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art.9g, ust 4 i 9b KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 6 – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art.9g, ust 5 i 9b KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 7 – akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego (art.9g, ust 4 KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
Załącznik 8 – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 124 ustawy z dnia 27 października 2017 r. poz. 2203 oraz art.9g, ust 4 KN, Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,30 zł
VII/74
Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 27,00 zł
VII/74a
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
format / j. m.
A4 /szt.
cena netto: 27,00 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Awans zawodowy nauczycieli:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%