VII/50
Załącznik 1 – zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej (art.9g, ust.9 KN)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,21 zł
VII/51
Załącznik 2 – zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień naucz. mianowanego (art.9g, ust.9 KN)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,21 zł
VII/52
Załącznik 3 – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego (art.9b, ust.4 KN)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,21 zł
VII/53
Załącznik 4 – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie) (art.9b, ust.4 KN)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,21 zł
VII/54
Załącznik 5 – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art.9b, ust.4 KN)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,21 zł
VII/56a
Załącznik 6 – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art.9b, ust.4 KN)
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 0,21 zł
VII/74
Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
format / j. m.
A4 /szt
cena netto: 27,00 zł
VII/74a
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
format / j. m.
A4 /szt.
cena netto: 27,00 zł
Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Awans zawodowy nauczycieli:

Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%