Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Alfabet pisany - magnetyczny

Zestaw zawiera ponad sto liter wydrukowanych na kartonie, wysokość elementów 21 cm. Karton zabezpieczono przed zniszczeniem przez dwustronne foliowanie. Elementy umieszczone są w opakowaniu z opisanymi przegródkami, ułatwiającymi odnajdywanie wybranych znaków. Rozstawienie niebieskich linii odpowiada układowi linii na nakładce suchościeralnej na tablice magnetyczne „Trzy linie”, dostępnej w sprzedaży w naszej firmie.
Cena netto: 260,00 zł

Cena brutto: 316,80 zł